Thiết bị vệ sinh
Thiết bị vệ sinh

MÁY HÚT MÙI

Máy hút mùi Catino CA-2007

Giá K/m: 2,300,000 VNĐ

Máy hút mùi Lorca TA-2001A-70

Giá K/m: 3,960,000 VNĐ

Máy hút mùi Lorca TA-2005A 90

Giá K/m: 5,905,000 VNĐ

Máy hút mùi Malloca H322-700B

Giá K/m: 3,600,000 VNĐ

Máy hút mùi Canzy CZ-990

Giá K/m: 7,520,000 VNĐ

Máy hút mùi Coter NH-260SS

Giá K/m: 2,610,000 VNĐ

Máy hút mùi Cata AERIS-Q4S

Giá K/m: 40,375,000 VNĐ

Máy hút mùi Malloca H332-900

Giá K/m: 4,090,000 VNĐ

Máy hút mùi Malloca MC-9062

Giá K/m: 7,830,000 VNĐ

Máy hút mùi Robam CXW-200-A801

Giá K/m: 10,530,000 VNĐ

Máy hút mùi Faster FS-HE91-70

Giá K/m: 7,890,000 VNĐ

Máy hút mùi Coter NH-27SS

Giá K/m: 2,690,000 VNĐ

Máy hút khử mùi BA 107

Giá : 4,200,000 VNĐ

Máy hút mùi Malloca SP2195-600

Giá K/m: 3,780,000 VNĐ

Máy hút mùi Canzy CZ-3388 70

Giá K/m: 5,130,000 VNĐ

Máy hút mùi Abbaka AB-98KA 90

Giá K/m: 8,073,000 VNĐ
Lên đầu trang