Thiết bị vệ sinh
Thiết bị vệ sinh

MÁY HÚT MÙI

Máy hút mùi Malloca MC-9097S

Giá K/m: 11,520,000 VNĐ

Máy hút mùi Sevilla SV-70I

Giá K/m: 2,460,000 VNĐ

Máy hút mùi Lorca TA-3002A-60

Giá K/m: 2,520,000 VNĐ

Máy hút mùi Abbaka AB-368KS 75

Giá K/m: 5,580,000 VNĐ

Máy hút khử mùi BA 7A

Giá : 4,700,000 VNĐ

Máy hút mùi Giovani G-605 H

Giá K/m: 2,304,000 VNĐ

Máy hút mùi Faster FS-90CG

Giá K/m: 11,520,000 VNĐ

Máy hút mùi Napoliz NA-075HK

Giá : 5,590,000 VNĐ

Máy hút mùi Giovani ConCord 602

Giá K/m: 2,790,000 VNĐ

Máy hút mùi Faster FS-0870S

Giá K/m: 2,900,000 VNĐ

Máy hút mùi Malloca H332-700

Giá K/m: 3,870,000 VNĐ

Máy hút mùi Napoliz NA-075RS

Giá K/m: 5,690,000 VNĐ

Máy hút mùi Canzy CZ-989

Giá K/m: 16,140,000 VNĐ

Máy hút mùi Napoliz NA-90K+

Giá K/m: 5,090,000 VNĐ

Máy hút mùi Cata TF-2003-DURALUM

Giá K/m: 5,570,000 VNĐ

Máy hút mùi Malloca MC-9067

Giá K/m: 9,000,000 VNĐ

Máy hút mùi Lorca TA-3007A-70

Giá K/m: 2,620,000 VNĐ

Máy hút mùi Catino CA-270TB

Giá K/m: 2,280,000 VNĐ
Lên đầu trang