Thiết bị vệ sinh
Thiết bị vệ sinh

MÁY HÚT MÙI

Máy hút mùi Giovani G-2430 H

Giá K/m: 5,112,000 VNĐ

Máy hút mùi Batani BA-206BL

Giá K/m: 2,280,000 VNĐ

Máy hút mùi Abbaka AB-368KS 90

Giá K/m: 5,680,000 VNĐ

Máy hút mùi Lorca TA-6007C 90

Giá K/m: 9,350,000 VNĐ

Máy hút mùi Sevilla SV-70WR

Giá K/m: 2,610,000 VNĐ

Máy hút mùi Malloca MC-9091A

Giá K/m: 18,630,000 VNĐ

Máy hút mùi Lorca TA-2005A 90

Giá K/m: 5,905,000 VNĐ

Máy hút mùi Batani BA-K8

Giá K/m: 5,760,000 VNĐ

Máy hút mùi Canzy Deluxe-90A

Giá K/m: 5,130,000 VNĐ

Máy hút mùi Faster FS-90BL

Giá K/m: 4,700,000 VNĐ

Máy hút mùi Romal RH-602 Inox

Giá K/m: 3,050,000 VNĐ

Máy hút mùi Abbaka AB-90PS

Giá K/m: 7,650,000 VNĐ

Máy hút mùi Fagor SHE-602I

Giá K/m: 3,900,000 VNĐ

Máy hút mùi Grasso GS8-700

Giá K/m: 7,320,000 VNĐ
Lên đầu trang